Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Proiect didactic / Clasa a doua / Botezul Domnului

BOTEZUL DOMNULUI
Clasa: a II -a

Disciplina: Religie Ortodoxă

Subiectul (titlul lecţiei): Botezul Domnului

Tipul lecţiei: transmitere / însuşire de cunoştinţe

Durata lecţiei: 45 min.

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:

O1: să enumere ideile principale ale lecţiei, extrase sub îndrumare;

O2: să povestească lecţia, urmărind ideile principale extrase;

O3: să precizeze semnificaţia agheasmei mari şi să motiveze sfinţirea apei de Bobotează;

O4: să aleagă varianta corectă de răspuns dintre cele trei date, referitoare la Botezul Domnului;

O5: să indice modalități de primire a Mântuitorului Iisus Hristos, în ziua de azi.

Obiective formativ-educative:

- să înţeleagă importanţa momentului Bobotezei atât pentru oamenii din vremea Mântuitorului, cât şi pentru creştinii de astăzi.

- să participe la sărbătoarea Botezului Domnului şi să consume agheasmă mare, după tradiţie.

Strategia didactică:

-    mijloacele de învăţământ folosite la lecţie: manualul, Biblia, icoană cu Sfânta Treime.

-    metodele de învăţământ folosite la lecţie: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, conversaţia euristică, povestirea, lectura explicativă.

-    formele de organizare a clasei: frontală.

Bibliografia:

- Biblia, manualul, Comentariu al Evangheliei după Matei al Sfântului Ioan Gură de Aur, Dicţionar religios.Desfăşurarea lecţiei:      


I. Moment organizatoric

- salutul, rugăciunea, prezenţa.

II. Anunţarea titlului lecţiei noi şi prezentarea obiectivelor propuse

- Se prezintă titlul şi se scrie pe tablă: „Botezul Domnului". Se anunţă titlurile şi obiectivele întregului semestru.

III. Transmiterea noilor cunoştinţe- Se povesteşte elevilor, în timp ce li se arată şi o icoană a Botezului Domnului: „Printre oamenii care veneau la Sfântul Ioan Botezătorul, la râul Iordan, a venit şi Domnul nostru Iisus Hristos. Sfântul Ioan boteza cu apă pe cei care-şi spuneau păcatele. Când L-a văzut pe Iisus, Sfântul Ioan a refuzat să-L boteze, ştiind că Iisus nu are niciun păcat: „Eu sunt cel ce are trebuinţă să fie botezat de Tine, şi Tu vii la mine?..."

Dar Mântuitorul Iisus Hristos a cerut să fie botezat. Şi atunci s-a deschis cerul şi Duhul Sfânt S-a coborât peste Iisus ca un porumbel şi un glas s-a auzit din cer: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit." Atunci S-a arătat oamenilor Sfânta Treime: Tatăl, prin glasul din cer; Fiul, prin Iisus Hristos, în apa Iordanului; Duhul Sfânt, sub chipul porumbelului.

Prin această descoperire a lui Dumnezeu către oameni, lumea a putut înţelege că Hristos este adevăratul Mântuitor.

Botezul Domnului (Boboteaza) se sărbătoreşte în fiecare an la 6 ianuarie."


- se citeşte textul lecţiei din manual, pe fragmente, cu scoaterea ideilor principale: „Ioan L-a botezat pe Iisus la Iordan.", „Sfânta Treime S-a arătat atunci.", „Boboteaza se serbează la 6 ianuarie.", „În fiecare an, de Bobotează, se sfinţeşte agheasma mare."

- se lecturează cuvintele explicate din manual şi se rezolvă exerciţiile  (Să indicăm; să răspundem), legate de înţelegerea textului.

IV. Fixarea noilor cunoştinţe

- Lectură biblică:


- „Şi mulţimile îl întrebau (pe Sfântul Ioan) zicând:

- Aşadar, ce să facem?

Iar el, răspunzând, le zicea:

- Cel ce are două haine să dea celui ce nu are, şi cel ce are bucate să facă la fel. (...)

Iar acum tot poporul era în aşteptare şi toţi se întrebau în inimile lor despre Ioan: Nu cumva el este Hristosul? Ioan le-a răspuns tuturor zicând:

- Eu unul vă botez cu apă, dar vine Cel Ce este mai tare decât mine, Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintelor; Acela vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc." (Evanghelia după Luca, capitolul 3, versetele 10 -11,15 -16)


- Obiceiuri explicate:
 

- Cu o zi înainte de Bobotează, preotul trece pe la casele oamenilor şi le stropeşte cu agheazmă mare, cântând: „În Iordan, botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii S-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te; şi Duhul în chip de porumb a adeverit întărirea cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, mărire Ţie." (Iordanul)

Membrii casei sărută icoana cu Boboteaza.

- De Bobotează se sfinţesc an de an toate apele, printr-o slujbă specială, în amintirea intrării Mântuitorului în Iordan, moment în care s-au sfinţit apele. În apele mai mari se aruncă o cruce şi tinerii curajoşi sar după ea să o scoată.

- Agheazmă mare se ia numai la Bobotează şi în următoarele opt zile, pe nemâncate.

V. Aprecierea, asocierea, generalizarea

 ex. din manual.

VI. Activitatea suplimentară

 ex. din manual.

VII. Încheierea

rugăciunea, salutul.

 


 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
G
j'aime bien les photos chrétiennes de votre blog , bonne chance . merci
Répondre
M
<br /> vous etes joli. merci. Que Dieu vous benisse!<br /> <br /> <br />