Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Psalmii 95 - 100

Psalmul  95

 

 

Cântaţi Domnului, cântaţi,

Tot pământul, să-I cântaţi,

Oameni, binecuvântaţi,

Mântuirea Lui, cântaţi!


Vestiţi slava Lui, vestiţi,

Şi minuni cu drag grăiţi!

Ca toată lumea să ştie

Vestirea de bucurie.


Că Domnul este mărit,

De temut şi preaslăvit,

Mai mare ca orice zeu,

Domnul nostru Dumnezeu!


Zeii la care se-nchină

Popoare fără lumină

Sunt idoli ciopliţi din piatră,

Chiar de este nestemată;


Nu aud, nici nu grăiesc

Către neamul omenesc.

Pe când Domnul ne-a zidit,

Cu iubire ne-a vorbit.


Domnul stă în frumuseţe,

În locuri sfinte, măreţe,

Lauda Îl înconjoară,

De e zi sau de e seară.


Aduceţi-I slavă multă,

Aduceţi-I, căci v-ascultă,

Lăudaţi-L, voi, popoare,

Câte vă aflaţi sub soare!


Aduceţi-I închinare,

Ca s-aveţi şi voi intrare

În casa Lui cea din cer,

Unde vaiurile pier!


Tremuraţi în faţa Lui,

Faţa Împăratului,

Căci e şi Judecător

Drept, milos, osânditor.


Judecata-i bucurie

La omul de omenie,

Pentru cer, pentru pământ,

Pentru mare, pentru câmp.


Şi copacii toţi tresaltă

Când vine la Judecată

Domnul, din a Sa mărire,

Pentru-ntreaga omenire.


Adevărul şi Dreptatea

Vor conduce Judecata!

 Psalmul  96


Domnul Dumnezeu e Împărat,

Bucuraţi-vă neîncetat!

Drept e Domnul; nor e-n jurul Lui,

Înainte-I - para focului.


Focu-i va încinge pe vrăjmaşi,

Ei la Judecată vor fi arşi.

Când Se-arată Domnul din înalt,

Munţii s-au topit, s-au bucurat.


Domnul vine-n văzul tuturor,

Ca un fulger cutremurător!

Se vor ruşina cei ce se-nchină

Idolilor construiţi din tină.


Închinaţi-vă, îngerii Lui,

Faţa Lui - slava Sionului!

Bucurie este pentru Sfinţi,

Când Tu, Doamne, lumii Te arăţi.


Te înalţi mai mult decât toţi zeii,

Tu eşti Preaînalt, nu cum sunt ei;

Deci iubiţi pe Domnul, faceţi bine,

Că El nu vă lasă de ruşine!


Pe cei ce-şi păzesc inima dreaptă,

Veselie multă îi aşteaptă;

De lumină sunt înconjuraţi -

Cu Domnul, cei drepţi, vă bucuraţi!

 Psalmul  97


Cântaţi lui Dumnezeu pentru minuni,

Ne-a pregătit în cer mândre cununi,

A arătat popoarelor în faţă

Că El le mântuieşte, le dă viaţă!


Dreptatea Lui s-a arătat în lume,

Mila şi adevărul împreună;

Toţi oamenii văzut-au mântuirea

În Israel, pentru toată zidirea.


Cântaţi, vă bucuraţi şi iar cântaţi,

Prin cântece, lui Dumnezeu strigaţi,

Cu alăută, psaltire şi corn,

Strigaţi-I Celui ce ne este Domn!


Pe Dumnezeu văzând la Judecată,

Se zguduie pământul, marea toată

Şi bat din palme râuri, bucuroase;

Munţii sunt veseli de Faţa-I frumoasă.


Căci vine, vine Domnul cu dreptate,

Să facă omenirii Judecată!
Psalmul  98


Dumnezeu e Împărat

Preaînalt.

El şade pe heruvimi,

La-nălţimi.


Zguduiţi-vă, popoare,

El e Mare;

Cutremură-te, pământ,

El e Sfânt!


În Sion e Dumnezeu,

Domnul meu;

Numele Lui lăudaţi

Şi-I cântaţi!


El a-ntemeiat dreptatea,

Judecata,

Înălţaţi-L pe pământ,

Că e Sfânt!


Dumnezeu, când e chemat

Şi rugat,

Grăieşte cu cei aleşi

Şi oneşti.


Cu cei care Îl iubesc

Şi-L cinstesc;

Moise, Aaron, Samuel,

Din Israel.


Pe aceştia îi auzi

Şi-i asculţi,

Spre ei Te milostiveşti

Şi-i iubeşti.


Înălţaţi pe Dumnezeu,

Domnul meu,

Închinaţi-vă-n Sion,

Sfânt este al nostru Domn!

 Psalmul  99


Strigaţi lui Dumnezeu întreg pământul,

Supuneţi-vă Lui cu bucurie,

Cunoaşteţi voi, cu toţi, că El e Domnul,

El ne-a făcut pe noi, slavă Lui fie!


Iar noi suntem oile Sale scumpe,

Poporul Lui, ce laudă-I aduce;

Inima de cântări să vi se umple,

Intraţi în casa Lui, plină de pace.


Bun este Domnul; mila Îşi revarsă

Şi adevărul Lui, în viaţa noastră!

Psalmul  100


Cântându-Ţi mila, judecata nepătrunsă,

Voi merge-n calea Ta, fără păcat.

De bunătate inima-i străpunsă

Şi Te aştept să vii, neîncetat!


Nu m-am lipit de cel fără de lege,

De cel fără credinţă, înrăit;

Pe-acela ce voia ca să mă plece

Spre clevetire, eu l-am izgonit.


N-am stat la masă cu acela care

Avea trufie-n inimă şi-n port...

- Din cer, privesc a dreptului lucrare.

Cel mândru, pentru Mine, este mort.


Dorinţa Mea-i ca cel fără prihană,

Ce toată viaţa Mie Mi-a slujit,

Să vină-n casa Mea, cu albă haină,

Cu Mine, el, de-a pururi fericit!


Dar nu aşa va fi necredinciosul,

Cel mândru, ce grăieşte doar minciuni.

Voi judeca-ntr-o Zi întreg pământul

Şi pe cei răi Eu îi voi nimici!

 

Pentru a lectura Psalmii următori, dați click aici!


 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Psalmii in versuri
profetul-David.jpg
Mirela Șova  
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article