Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Psalmii 83 - 86

Psalmul  83

 

 

Doamne al puterilor

Şi al îndurărilor,

Sunt atâta de frumoase

În cer, ale Tale case!


Iar eu am un dor nestins,

În sufletul meu, aprins:

Să ajung în curtea Ta

Cu trupul şi inima!


Până şi o turturea

Are cuib în casa Ta,

Doamne, Împăratul meu,

Dumnezeule cel viu.


Sunt umpluţi de fericire

Cei ce au avut primire

În locaşul Tău ceresc,

Unde-n veci Te preamăresc.


Fericit e-acel bărbat,

Pe care l-ai ajutat;

Are inima curată,

Către Tine îndreptată.


Chiar şi-n mijlocul durerii,

Chiar şi-n valea întristării,

El e binecuvântat,

Căci Domnul nu l-a uitat.


Domnul Dumnezeilor

Ivi-se-va în Sion.

El, Domnul puterilor

Şi al îndurărilor.


Deci, ascultă-mi rugăciunea,

Dăruieşte-ne minunea:

De tot răul ne fereşte

Şi-n casa Ta ne primeşte!


Căci mai bună e o zi

În casa Ta, decât mii

De zile în altă parte,

Unde nu-i a Ta dreptate.


Prefer să fiu lepădat

Şi în seamă nebăgat,

Într-un colţ din casa Ta,

Decât să nu fiu în ea!


Doamne, Tu să nu mă laşi

Într-un păcătos lăcaş;

Mă îmbrac în adevăr,

Și în milă, să am har.


Cei ce umblă cu dreptate

Nu-s lipsiţi de bunătate,

Nici de daruri strălucite;

De la Domnu-s nelipsite.


Doamne al puterilor

Şi al îndurărilor,

Acela e fericit,

Ce-n Tine-a nădăjduit!

 


Psalmul  84


Cu a Ta bunăvoinţă

Ne-ai întors din suferinţă;

Ne-ai iertat pentru păcate,

Mânia Ţi-ai dat deoparte.


Ţi-ai acoperit poporul,

Ţi-ai iertat moştenitorul;

Întoarce-ne din robie,

Topeşte-Ţi a Ta furie!


Tu, Doamne al mântuirii,

Nu Îţi vei ierta, -n veci, fiii?

Întoarce-Te, dă-ne viaţă,

Bucurie şi speranţă!


Arată-ne mila Ta,

Dă-ne mântuirea Ta;

Auzi-voi graiul Tău,

Rostit în adâncul meu;


Asculta-voi zisa Ta,

Spusă în inima mea:

Vorbe bune, despre pace,

Domnul mila Îşi întoarce

Peste cei evlavioşi,

Cucernici şi cuvioşi.


Cei ce-şi duc viaţa întreagă,

Vrând ca Domnului să placă,

Au aproape mântuirea,

Slava, viaţa, fericirea!


În pământ făgăduit

Răsărit-au, răsărit

Mila, adevărul, pacea,

Împreună cu dreptatea.


Pământ şi cer se unesc

Când în lume se ivesc

Adevărul şi dreptatea,

Mila, pacea, bunătatea.


Israelul va da rod

Când va fi, la vreme, copt;

Domnul va veni în lume

Şi dreptatea Sa va spune!
Psalmul  85


Doamne, apleacă-Ţi urechea sfântă,

La rugarea inimii înfrânte.

Sunt sărac, amarnic necăjit,

Ocroteşte-mă, că-s umilit!


Pe-al Tău rob, care are nădejde,

Miluieşte-l Tu, îl veseleşte;

Doamne, toată ziua strig spre Tine,

Sufletul în paza Ta mi-l ţine!


Doamne, Tu eşti tare blând şi bun,

Prea milos, cu cei care Îţi spun

De durerea lor şi se închină,

Chemând bunătatea Ta divină.


Deci, ascultă-mi glasul rugăciunii

Şi dă-mi alinare-amărăciunii!

Ştiu că mă auzi, de-s la necaz,

Ştiu că Tu spre ajutor eşti treaz.


Nimeni nu este asemeni Ţie

În minuni şi în mărinimie.

De aceea, neamurile toate

Vor sta-n faţa Ta, îngenuncheate;


Te vor recunoaşte ca Stăpân,

Vor slăvi numele Tău cel bun;

Tu eşti singur Domn, Cel minunat,

Domnul Dumnezeu adevărat!


Îndreptează-mă pe al Tău drum,

Cu-adevărul Tău să mă îndrumi;

Veselia inimii mă-nvaţă -

Spre frica de Tine, mi-e povaţă.


Te voi lăuda în veci de veci,

Inimă, Domnului să te pleci;

Numele-Ţi slăvesc fără oprire,

În viaţa de-acum şi-n nemurire!


Milă mare ai întins spre mine

Şi m-ai scos din iadul de suspine,

Din adâncul cel mai nepătruns,

Pe care numai Tu l-ai străpuns!


Doamne, s-au sculat cei păcătoşi

Şi s-au adunat, victorioşi,

Să îmi prindă sufletul în cursă,

Având faţa de Tine ascunsă.


Iar Tu, Doamne, prea îndurător,

Milostiv şi lesne iertător,

Răbdător, milos, adevărat,

Care mult, cu dor, m-ai aşteptat,


Caută spre sluga Ta plecată,

Fă cu mine milă minunată,

Dă-mi tărie şi mă mântuieşte,

Ca să vadă cel ce mă urăşte!


Văzând semnul Tău, făcut cu mine

Din puterea Ta, tot înspre bine,

Vrăjmaşii să plece, cu ruşine...

Că m-ai mângâiat nespus, pe mine...!

 Psalmul  86


Din întregul Israel

L-a ales Domnul pe el:

Sionul, muntele sfânt,

Lăudat pe-acest pământ.


De demult s-a profeţit

Despre muntele mărit.

Pe el, cetate va fi,

Domnului se va zidi.


E un munte-ntemeiat

De Domnul Cel Preaînalt;

Pe el va urca un Om,

Ce va fi tuturor Domn!


Şi va fi scrisă o carte

Despre-acea mândră cetate,

Cartea cărţilor din lume,

Cartea veştilor prea bune.


Cei umpluţi de fericire

Au în Domnul locuire.


Psalmul cuprinde o profeţie despre Hristos, Care a predicat, a fost răstignit, a înviat pe Muntele Sion, devenit Muntele cel sfânt. Sionul era sfinţit şi prin faptul că pe el se afla templul lui Solomon, din Ierusalim. De asemenea, psalmul vesteşte despre scrierea Scripturii.

 

Pentru a lectura Psalmii următori, click aici!


 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Psalmii in versuri
Mirela Șova  
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article