Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Spicuiri spre folos (2)

Sâmbăta a cincea din Postul Mare           Din Pelerinul Rus                                 

Ce-şi spune omul sărac cu mulţi copii                         

Rugăciune                                                  Logod

 


Din sâmbăta a 5-a a Postului Mare


„Ieșind din dumnezeieștile Tale porunci ca din Ierusalim, și ajungând la patimile Ierihonului, târându-mă de deșartă slavă a grijilor celor lumești, am căzut între tâlharii gândurilor. Dezbrăcându-mă aceia de veșmântul harului înfierii, zac în răni ca și cum aș fi fără suflare. Preotul trecând și văzându-mi căderea, nu m-a luat în seamă; levitul și el îngrețoșându-se, a trecut pe alăturea. Iar Tu, Doamne, Cel ce Te-ai întrupat din Fecioară în chip negrăit, prin vărsarea mântuitorului sânge și a apei ce s-a vărsat de bunăvoie din coasta Ta, picurând ca niște untdelemn, Hristoase Dumnezeule, peste rănile mele, înfășură-le cu legături, rânduiește-mă în ceata cerească, ca un Milostiv."

 

„Întins-a păcătoasa părul său Ție, Stăpânului, întins-a și Iuda mâinile sale la cei fărădelege. Aceea ca să ia iertare, iar acesta ca să ia arginți. Pentru aceasta strigăm Ție, Celui ce ai fost vândut și ne-ai mântuit pe noi: Doamne, slavă Ție!

Venit-a la Tine femeia cea necurată și întinată, vărsând lacrimi pe picioarele Tale, Mântuitorule, dinainte vestind Patima Ta. Cum mă voi uita la Tine, Stăpâne? Că Tu ai venit să mântuiești pe păcătoasă. Ridică-mă din adânc pe mine, cea moartă, Cel ce ai ridicat pe Lazăr din mormânt, fiind mort de patru zile. Primește-mă și pe mine, ticăloasa, Doamne, și mă mântuiește."

 

„Cea defăimată pentru viață și recunoscută pentru întoarcere, purtând miresme, s-a apropiat de Tine, strigând: să nu mă lepezi pe mine, păcătoasa, Cel ce Te-ai născut din Fecioară; să nu treci cu vederea lacrimile mele, Cel ce ești bucuria îngerilor, ci mă primește pe mine, cea care mă pocăiesc, pe care nu m-ai lepădat când păcătuiam, Doamne, pentru mare mila Ta."

„Cel ce știe toate zis-a mai înainte Apostolilor: Mergeți la oarecine, și fericit este cel care poate să primească pe Domnul cu credință, pregătindu-și mai înainte inima - foișor, și cină - credința cea dreaptă."

 

A Casianei călugărița:

„Doamne, femeia ceea ce căzuse în păcate multe, simțind Dumnezeirea Ta, luând rânduială de mironosiță, și tânguindu-se a adus Ție mir, mai înainte de îngropare, zicând: Vai mie, că noapte îmi este mie înfierbântarea desfrâului, și întunecată și fără de lună pofta păcatului. Primește izvoarele lacrimilor mele, Cel ce scoți cu norii apă din mare, pleacă-Te spre suspinurile inimii mele, Cel ce ai plecat cerurile cu nespusa plecăciune. Ca să sărut preacuratele Tale picioare și să le șterg pe ele iarăși cu părul capului meu. Al căror sunet auzindu-l cu urechile Eva în rai la amiazăzi, de frică s-a ascuns. Cine va cerceta mulțimea păcatelor mele și adâncurile judecăților Tale, Mântuitorule de suflete, Izbăvitorul meu? Să nu mă treci cu vederea pe mine, roaba Ta, Cel ce ai nemăsurată milă."Din „Pelerinul rus", despre puterea rugăciunii


Rugăciunea este atât de puternică, încât poți să te rogi și să faci ce vrei, că rugăciunea te va povățui spre o lucrare adevărată și dreaptă.

 

Pentru ca să fii plăcut lui Dumnezeu n-ai nevoie de nimic altceva decât să iubești - iubește și fă ce vrei (Fericitul Augustin) - căci cine iubește cu adevărat nu poate și nu vrea să facă ceva ce nu este plăcut ființei iubite. Cum însă rugăciunea nu este altceva decât lucrarea dragostei și revărsarea ei, atunci se poate spune cu toată dreptatea despre ea același lucru: pentru mântuire nu e nevoie decât de rugăciunea neîncetată.

 

Roagă-te și fă ce vrei se poate traduce astfel:

- Roagă-te și gândește ce vrei, și gândurile tale se vor curăți prin rugăciune. Rugăciunea îți va lumina mintea, va izgoni și liniști toate gândurile necuviincioase. (Sfântul Ioan Scărarul: „Afară de chemarea numelui lui Iisus, nu este armă împotriva gândurilor vrăjmașe".)

- Roagă-te și faptele tale vor fi folositoare și mântuitoare pentru tine, și plăcute lui Dumnezeu.

- Roagă-te și nu te prea trudi să birui patimile prin propriile puteri. Rugăciunea le va dărâma în tine. („Dacă nu ai darul înfrânării să nu te întristezi, ci să știi că Dumnezeu cere de la tine silință spre rugăciune, și rugăciunea te va mântui." Sfântul Ioan Carpatinul)

- Roagă-te și nu te teme de nimic, nu te înfricoșa de necazuri, nu te înspăimânta de năpaste, căci rugăciunea te va apăra, le va înlătura.

- Roagă-te oricum, mereu, şi nu te nelinişti de nimic. Fii vesel şi liniştit cu duhul, căci rugăciunea va orândui toate şi te va înțelepţi. „Ca să te rogi într-un fel oarecare stă în puterea noastră, dar ca să te rogi curat este un dar de sus!" (Sfântul Marcu Ascetul) Deci adu-I lui Dumnezeu cantitatea, şi puterea lui Dumnezeu se va revărsa în neputinţa ta, devenind o deprindere şi făcându-se una cu firea; va ajunge o rugăciune curată, luminoasă, înflăcărată, şi aşa cum se cuvine.

 

- Rugăciunea înseamnă valorificarea timpului.Ce-şi spune omul sărac cu mulţi copii?


Nu mă îngrijorez de aceasta, căci Tatăl meu este multimilionar şi las pe copiii mei în grija Lui, astfel că nu le va merge rău.

El ne veghe,

Ne priveghe,

De cu seară

Pân la cinioară,

Pân la cântători,

Pân la revărsat de zori.

(din popor)Rugăciune


În mâinile milostivirii Tale celei mari, o, Dumnezeul meu, încredinţez sufletul şi trupul meu, simţurile şi graiurile mele, lucrurile şi toate cele trebuincioase trupului meu, intrarea şi ieşirea mea, alergarea şi sfârşitul vieţii mele, ziua şi ceasul răsuflării mele, mutarea mea, odihna, învierea sufletului şi a trupului meu cu sfinţii cei aleşi.

Iar Tu mă binecuvintează, miluieşte-mă şi mă mântuieşte de tot răul şi fără de păcat mă păzeşte întru toate zilele vieţii mele, prin bunătatea Ta întărindu-mă, ca să ajung la viaţa cea veşnică cu sfinţii Tăi, întru împărăţia Ta, şi cu dânşii să Te măresc în veci. Amin. (din Cartea de rugăciuni)Logodnă

de Tudor Arghezi


Vrei tu să fii pământul meu

Cu semănături, cu vii, cu heleşteu?

Cu pădure, cu izvoare, cu jivini?


Vacile ne vor aduce ugerii plini

Şi vor mugi la poarta noastră

De salcâmi cu floare albastră.


Nevăstuicile se vor juca în ogradă

Cu purceii şi raţele, grămadă.


Puii de borangic

Vor număra meiul cu bobul mic

Şi vor fugări ţânţarii.


În faţa prispei vor tremura arţarii

Pestriţi şi va cânta cocoşul.


Vom aduce florile cu coşul.

Din nuiele de răchită

Vom face împreună zestre împletită.


Şi din lâna oilor,

Culcuşuri pisoilor.


Vrei tu să fii grădina mea,

De iarbă-mare şi de catifea?


 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article