Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

CARREFOUR CULTURAL - 3, prima pagina

Stiri culturale
Mirela Şova
   (pe două pagini, pentru a doua pagină, aveți linkul la final) 

Recenzie la vreme de post 

Sfântul Grigorie Dascălul, „Sfătuire foarte frumoasă despre Spovedanie”

Editura Egumenița, Editura Cartea Ortodoxă, 2007, 127 pagini de folos sufletesc deosebitSfântul Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești (1765 – 22 iunie 1834) a alcătuit o „Sfătuire foarte frumoasă și pe scurt către cel ce se pocăiește, cum se cuvine să se mărturisească, de la mulți dascăli adunată, spre folosul celor ce vor citi”. Scrierea, retipărită acum cu binecuvântarea Prea Sfințitului Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, cuprinde mai întâi viața Sfântului Grigorie, atât cât este cunoscută, din care putem extrage de asemenea frumoase învățături:


„Închipuiește-ți, cititorule, că boierii trimiși să-l vestească pe Grigorie că-l cheamă Domnul Țării, l-au găsit într-o chilie, în afară de zidul mânăstirii Căldărușanilor, la Cocioc, așa cum se zice și azi. În chilia lui era o rogojină peste o scândură, ce-i slujea de pat, o icoană în perete, o măsuță de scris și o pereche de desagi înțesați cu cărți, încolo nimic. Iar Grigorie, îmbrăcat într-un cojoc vechi de oaie – era în preajma Bobotezei - , tocmai citea din Sfântul Ioan Gură de Aur, despre cât de înfricoșată este taina preoției. Și boierii îi spun că Domnul Țării vrea să-l facă mitropolit!”
  Ne cucernicim, citind mai departe, despre felul ales al păstoririi blândului și dreptului Mitropolit Grigorie, care a pus rânduială între arhiereii din grija sa, între protopopi și preoți, reușind în același timp să se facă iubit și să înlăture neregulile. Iubitor de carte duhovnicească în limba română, de învățătură, de școală, Sfântul Grigorie s-a străduit pentru ridicarea nivelului de moralitate al profesorilor, pentru înființarea de seminarii teologice, pentru ajutarea mânăstirilor. În mod deosebit s-a străduit Sfântul Grigorie pentru traducerea și tipărirea de scrieri ale Sfinților Părinți în limba română, cunoscând această lipsă care era pe atunci. Dar cum Sfântul în strădaniile sale nu s-a aliat dorințelor hrăpărețe ale unor boieri mari ai țării, aceștia au reușit să obțină surghiunirea sa la Chișinău. Va sta sughiunit și acolo, și la Buzău, dar nu fără a traduce și tipări noi cărți, îngrijind și de departe de treburile Mitropoliei. Ultima dorință a sa a fost continuarea tipăririi Vieților Sfinților și a altor cărți folositoare de suflet.


Abia după ce aflăm toate acestea, minunându-ne de curățenia vieții sale și de râvna sa deosebită, pusă în slujba propășirii duhovnicești a neamului românesc, trecem mai departe, la cuprinsul propriu-zis, despre Taina Spovedaniei, botezul pocăinței. S-au păstrat înflorituri arhaice ale limbii de odinioară, de sub care răzbate la noi tăria cuvintelor luminate: „... îndreptarea pe care aceasta (Taina Spovedaniei n.n.) o dăruiește în sufletul păcătosului, de câte ori o dă, este un lucru neasemuit mai mare chiar decât facerea unei lumi noi de către Dumnezeu.” „Iar câți aveți bube gândite în suflet și ranele voastre s-au împuțit și au putrezit de către fața nebuniei voastre, după cum zice David (cf. Psalm 37, 5), alergați la această minunată doftorie (Taina Spovedaniei n.n.), ca să vă vindecați. Și câți rău v-ați mărturisit până acum, siliți-vă, pentru dragostea lui Dumnezeu și a sufletelor voastre, să vă mărturisiți de acum drept și cum se cuvine.”

Nu putem prezenta aici toate minunatele învățături care se pot desprinde, pentru sufletele noastre, din scrierea Sfântului Mitropolit Grigorie...; doar vom spilcui câteva - dar vă provocăm la o lectură scrisă în același duh cum era Părintele: cu blândețe și corectitudine, cu iubire și cu punere în evidență a adevărului, care uneori pare mai dur. Cuvinte culese de la Sfinții Părinți, într-o îmbinare atât de măiestrită, încât, citind, trăim cu impresia că și Sfântul Mitropolit era unul dintre Sfințiile lor... Dăruit și cu talent pedagogic, Sfântul Grigorie prezintă foarte pe înțeles despre pocăință, despre părțile pocăinței (zdrobirea, mărturisirea, facerea canonului și dezlegarea păcatului) și despre tot ce este necesar de știut în privința Spovedaniei.


Astfel, Sfântul ne îndeamnă să căutăm, întâi de toate, un duhovnic cât mai iscusit, apoi să ne facem cercetarea conștiinței asupra faptelor și gândurilor noastre din copilărie. „Și precum vânătorii nu se mulțumesc numai ca să afle fiara, acolo, înăuntru, în pădure, ci se sârguiesc în tot chipul să o și omoare, într-acest chip și tu, frate al meu, păcătosule, să nu te mulțumești numai întru a cerceta conștiința ta și a afla păcatele tale (pentru că singură aceasta, puțin te va folosi pe tine), ci luptă în tot chipul ca să omori păcatele tale, cu durerea inimii tale, adică cu zdrobire și părere de rău.”

Iată, deci, ce carte am achiziționat, care nu e groasă, nu e cartonată, nu e scumpă (am luat-o cu 5 lei!)..., dar, deschizând-o, de ce mare ajutor s-a dovedit a fi, spre înțelepțire și spre venerare a Sfântului Grigorie Dascălul! De aceea v-am prezentat-o și dvs., celor ce parcurgeți paginile acestui blog, „ca să rămâneți numai spre folos!”


 


Radu Mihai CRIŞAN

doctor în economie - specializarea Istoria gândirii economice

EMINESCU INTERZIS - GÂNDIREA POLITICĂ

 

(reeditare a lucrării: Radu Mihai Crişan, Drumul Doinei. Arma cuvântului la Mihai Eminescu, Editura Tibo, Bucureşti, 2008)


Cine
este Mihai Eminescu?

„Afirmarea unităţii româneşti eterne, groaza de cotropirea străină, care ucide o conştiinţă,

împiedică o desfăşurare, sfarmă un viitor, lasă fără îngrijire un trecut, pentru a da în loc

jaf şi corupţie, oricare ar fi numele cotropitorului, al celui dintâi dintre neamurile

de cultură ori a celei din urmă plebi asiatice..."

 Din cuprins:

TESTAMENTUL POLITIC AL LUI MIHAI

EMINESCU...............................................................7

CÂT DE "RETROGRAD" ESTE MIHAI  EMINESCU?
7 răspunsuri unui procuror .............33

DA! SUNT REACŢIONAR! Învierea Neamului

întru Mihai Eminescu .................................45

DRUMUL DOINEI. Arma cuvântului

la Mihai Eminescu....................... ...............79

Această lucrare este finanţată şi apare sub egida Asociaţiei Acţiunea Română.


 Descărcare fișier

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/88/75/83/1/eminescu-interzis-gandirea-politica.pdf
Apariție nouă - carte în limba franceză

Les Éditions du Cerf, Colecția « Théologies »

(29 bd La Tour-Maubourg 75340 Paris Cedex 07 )


Théologie des émotions, Structurée par l'expérience théatrale, de Bernard Forthomme

(Teologia emoțiilor, prin prisma experienței teatrale), iunie 2008

Între emoțiile violente și reacțiile superficiale la evenimente, există emoții „dulci", temperate, nuanțate, care cer o dezvoltare ulterioară nu numai în sentimente mai durabile și mai complexe, ci și prin filtrul rațiunii și al voinței. Dacă ne preocupăm de puterea de a lăsa urme în memorie a emoțiilor, de puterea lor revelatoare și exploratoare, se pare că, mai mult decât atât, ele deschid căi cu totul noi, legate de actul voluntar și de claritatea logicii.

Emoțiile ne permit nu doar să reconstruim trecutul, universul pierdut, ci ne promit un poem interior care să stimuleze curajul nostru și să ne ajute să ne asumăm riscul viitorului.

În prima parte a acestei cercetări, vigoarea emoției se surprinde pornind de la poezia dramatică, sub forma sa teatrală... Îndemn la lectură aprofundată..., în limba franceză!

 

 


Târg de carte, cu intrare liberă!

Târgul de carte, muzică și film KILIPIRIM se află în desfășurare (între 9 iulie și 7 august 2008) la Constanța, pe faleza Cazino, la a doua ediție. Iubitorii de cultură pot găsi aici titluri de la editurile Humanitas, Curtea Veche, Nemira, Polirom, Rao, Corint, Trei, Litera, All, Tritonic, Proeditura, Prut, Aquila, Egmont, Erc Press, Flamingo, Vivaldi, NOI Distribuție, cu discounturi și oferte speciale. Programul de vizitare este între orele 10,00 – 14,00 și 16,00 – 24,00. Lângă statuia lui Eminescu și lângă mare, cărțile vă așteaptă! 

Colocviu... de toamnă

 Institutul teologic ortodox Saint-Serge organizează, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la trecerea la cele veșnice a teologului Vladimir Lossky (1903-1958), un colocviu despre opera teologică a acestuia, în data de 4 octombrie 2008, în propria incintă (93 rue de Crimée, 75019 Paris - M° Laumière). Deschiderea Colocviului va avea loc la ora 9,00, urmând ca să se desfășoare sub formă de intervenții a câte 30 min., apoi dialoguri cu sala, a câte 15 min. Vor lua cuvântul profesori universitari de Teologie Patristică, Istorie Bisericească, Dogmatică, Teologie Biblică ș.a. Detalii cu privire la subiectele ce vor fi abordate sunt puse la dispoziție pe site-ul Institutului. Intrarea va fi liberă, iar după Colocviu se va face o slujbă de pomenire. 

Se apropie Festivalul Național de teatru tânăr!

 Între 7 și 14 august 2008, la Alexandria va avea loc a treia ediție a Festivalului Național de teatru tânăr IDEO IDEIS, având ca președinte de onoare pe dl Marcel Iureș. Invitația este adresată de Asociația T.E.T.A., pentru o activitate complexă, ce va cuprinde: competiția (între trupe selectate), atelierele de teatru (cu actori profesioniști și studenți în ani terminali la Teatru, din București și Cluj; dar și cu seminarii și conferințe) și spectacolele de teatru profesionist. Se vor acorda 11 premii, în valoare totală de 5000 euro, dar pe lângă premiile râvnite, importantă este experiența câștigată, alături de actori și regizori renumiți ai scenei românești, ca și posibila selectare a celor ce se remarcă de către reprezentanți ai agențiilor de casting din București, prezenți la eveniment. De asemenea, Asociația T.E.T.A. va produce, cu actori profesioniști, dar și cu participanți remarcați, cel puțin un spectacol, din fonduri proprii, ce va fi ulterior promovat în teatrele Bucureștiului. Cum trupele participante au fost deja înscrise (data ultimă fiind 15 iunie), rămâne doar să le urăm succes! (info arte)
 

MiniEditorial 

Meditaţie la cartea „Micul Prinţ"... în vers

 

Iar s-a trezit copilul din mine, ca să plângă,

Să-ntrebe unde este speranţa, să o strângă,

Din cioburi risipite prin ani pierduţi, golaşi,

Să caute fântâna ce în pustiu ne-o laşi.

 

De-abia prin el prind aripi şi mă transfigurez,

Din mohorât şi rece, acum pot să visez

Şi să privesc la stele, nu numai spre pământ,

Ridicându-mi privirea, în suflet coborând.

 

Mi-am amintit de toate ce mi le-nchipuiam,

Ce le credeam aievea, când copilaş eram.

Nu sunt prostii trecute, ci flăcări de-adevăr;

Se scutură din mine ca florile de măr.Cu bucurie și plecăciune înaintea Icoanei,

Scriitorul

  31 iulie 2008

În afară de știri, mai puteți citi poezie religioasă, roman creștin, psalmi versificați, și puteți viziona slideuri ortodoxe (dați click pe textul dorit):

Scuturare

Psalmul 48

Maica Domnului, ocrotitoarea creștinilor

Ciclul ARS POETICA

Sconcs...

Cuibul refăcut


   și... multe... altele...

Pentru pagina următoare de CARREFOUR Cultural, dați click aici
Unde puteți citi, între altele,

Interviu FĂRĂ reportofon - De meserie, patiser

Interviuri din catacombele cotidianului, cu oameni obișnuiți, „marii anonimi” ai satelor și orașelor.


 


Autor:
Prof. Religie Mirela Șova
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article