Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Psalmii 20 - 24

Psalmul  20

 


Doamne, vesel e-mpăratul,

Fiind în puterea Ta;

Bucuros, ca nimeni altul,

E sub cârmuirea Ta!


I-ai dat lui după dorire,

De nimic nu l-ai lipsit,

Bunătate şi mărire,

Viaţă lungă de trăit.


I-ai dat binecuvântare,

Veselie-n veci de veci;

La Tine are scăpare,

Mila Ta, lui să i-o pleci.


Iar pe-ai lui vrăjmaşi, Tu, Doamne,

Îi vei tulbura cu foc,

Contra lui să nu se scoale,

Să n-aibă puteri deloc.


Căci gândit-au rău vrăjmaşii,

Fără sfatul Tău cel drept;

Pedepsi-vei pe toţi laşii

Şi-i vei săgeta în piept!


Doamne, Ţie-Ţi vom cânta,

Puterea-Ţi vom lăuda!



                               
Psalmul  21

 

Eli, Eli,

Lama sabahtani!

Dumnezeul Meu,

Dumnezeul Meu,

Pentru ce M-ai părăsit!


O, Doamne, ia aminte,

Mă simt părăsit;

Mă voi ruga fierbinte,

Chiar de am greşit...


Ziua strig..., nu mă auzi,

Noaptea strig la fel;

Tu în ceruri Te ascunzi,

Domn lui Israel!


Părinţii noştri, demult,

La Tine-au scăpat;

Te-au strigat cu dorul mult,

Nu i-ai ruşinat.


Azi, de toţi batjocorit,

Pentru că Te chem,

Sunt cel ce-a nădăjduit

Să îi dai vreun semn!


De când fost-am eu născut

Am nădejdea-n Tine;

Necazuri am cunoscut:

Fii, Tu, lângă mine!...


Vrăjmaşii mă urmăresc

Ca lei ce răcnesc;

M-am topit de ce păţesc,

...Moartea mi-o zăresc.


M-au străpuns viclenii, mulţi,

La mâini şi picioare,

Mă privesc acum cu toţi,

Fără îndurare.


Hainele mi le-au luat

Şi le-au împărţit,

Pe cămaşă-au aruncat

Sorţii de câştig.


Doamne, Tu nu depărta

Al Tău ajutor,

Izbăveşte viaţa mea,

Vezi-mă, că mor.


Te voi preamări la fraţi

Pentru slava Ta;

Cel ce de El ascultaţi,

Îl veţi lăuda!


Tot poporul Israel

De El să se teamă,

Căci pe cel sărac doar El

Îl bagă în seamă.


De la mine nu Şi-a-ntors

Niciodată Faţa,

Când plecat spre El am fost,

Înnoind speranţa.


Tu mă lauzi multora,

Iar eu mă înclin,

Doar în faţa celora

Cu suflet senin.


Tu îi saturi pe săraci

Cu a Ta mâncare;

Când Te caută, le faci

Drum de îndreptare.


Mila Ta-şi vor aminti

Neamurile toate,

S-or întoarce într-o zi

Spre a Ta dreptate.


Tu le eşti lor Împărat,

Tu le eşti Stăpân,

Cei mari Ţi s-au închinat

Până la pământ.


Iar sufletul meu trăieşte

Doar cu Dumnezeu;

Neamul meu, Lui Îi slujeşte,

Lui mă-nchin şi eu.


Neamul nou, ce se va naşte,

Pe Domnul Îl va cunoaşte.

 

Acest psalm ne vorbeşte, cu sute de ani înainte, de Patimile Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Poporul nou, care va crede în Dumnezeu, este cel al creştinilor, din care poate face parte orice om.

              

 


Psalmul  22


Domnul este-al meu Păstor

Şi mă îndrumă uşor

Spre păşune liniştită,

Spre odihnă miluită!


Mi-a-ntors sufletul din iad,

M-a povăţuit cu drag,

Mi-a deschis calea dreptăţii,

Mi-a dat viaţa-n locul morţii!


De umbla-voi printre rele,

Nu mă voi teme de ele,

Când ştiu că Tu eşti cu mine,

Ca să mă îndrepţi spre bine.


Cu al Tău toiag mă mângâi,

La a Ta masă mă-mbii,

Capul mi l-ai uns, în semn

De cinste, cu untdelemn.


Paharul Tău mă îmbată,

Mila Ta, mi-ai dat-o toată,

Ca să locuiesc cu Tine,

Avându-mi zilele pline.

 

Domnul este-al meu Păstor

Şi mă îndrumă uşor ...




Psalmul  23


Pământul e-al Domnului,

Lumea-ntreagă e a Lui.

Domnul le-a creat, iar toate

Sunt pe mări întemeiate.


Cine-Îi va intra în casă?

Cine-n locul sfânt se-aşează?

Cel nevinovat în faptă

Şi cu inima curată,


Cel ce nu îşi pierde timpul

Să adulmece nimicul,

Nu jură cu viclenie,

Ci e om de omenie!


Unul ca acesta, -ndat'

Va fi binecuvântat.

Domnul îl va milui,

Pe el îl va mântui.


Aşa e neamul cel bun,

Cu care vreau să m-adun,

Cel ce caută pe Domnul,

Al lui Iacob, Ziditorul.


Dacă Domnul bate-n poartă,

Ridicaţi-o, fiindcă iată:

Intră Împăratul slavei;

Ridicaţi-o, căpetenii!


Cine-i Acest Împărat?

Domnul e, Cel minunat,

Cel puternic în război,

Cel mai tare decât voi.


Căpetenii, nu mai staţi,

Iute poarta ridicaţi;

Împăratul va intra

Cu a Lui slavă, pe ea.


Nu ştiţi cine-i Împăratul?

Ca El nu mai este altul,

E Domnul puterilor,

Domnul cel biruitor!




Psalmul  24


Către Tine, Doamne, -n rugăciune,

Sufletul mi s-a-nălţat, şi-Ţi spune

Că în el mai pâlpâie speranţa;

Nu-Ţi întoarce de la mine Faţa!


Nici să râdă vrăjmaşii de mine,

Pentru c-am nădăjduit în Tine,

Să se ruşineze numai cei

Ce fac nedreptăţi, ce sunt mişei...


Mă învaţă cum să merg pe cale,

Urmând toate poruncile Tale;

Treptat să-mi dezvălui adevărul,

Pentru că Tu eşti Mântuitorul!


Tu eşti totdeauna Prea Milos,

Eu... - din tinereţe-s păcătos.

Ceea ce-am făcut, din neştiinţă,

Aminteşte-Ţi cu îngăduinţă.


Pomeneşte-mă cu milă multă,

Pentru bunătatea Ta ştiută;

Bun şi drept e Domnul, El dă lege

Celor ce cad în fărădelege,

De al lor păcat, să îi dezlege.


Cei blânzi fi-vor învăţaţi de El,

Să găsească-adevăratul ţel;

Milă şi dreptate au pe cale

Cei ce împlinesc voile Sale.


Curăţeşte, Doamne, -al meu păcat,

Căci peste măsură m-a-nglodat.

Celui care se teme de Tine

I-ai pus legi în cale, înspre bine.


Sufletului care Ţi se roagă,

Îi dai moştenirea Ta întreagă:

Bunătăţi şi-n cer, şi pe pământ,

Intrare-n locaşul Tău cel sfânt.


Pururi ochii mei Te urmăresc;

De capcană pot să mă feresc

Doar cu ajutorul Tău dorit,

Caută-mă, că sunt părăsit!


Mi s-a înmulţit mereu necazul,

Vezi-mă, Te rog, pleacă-Ţi auzul,

N-am decât puţină osteneală,

Însă Tu păcatele îmi spală.


Te aştept cu cei drepţi din popor,

Scoate-l, Tu, pe Israel din nor.

 


Pentru a lectura Psalmii următori, click aici.


 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Psalmii in versuri
Mirela Șova  
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article