Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Fisa suplimentara - Profetii mesianice

Profeții mesianice

Prima profeţie despre naşterea lui Mesia a fost făcută de Dumnezeu lui Adam şi Evei în Rai, că din femeie se va naşte Acela care va zdrobi puterea celui rău. (Facere 3, 15)
Cele mai însemnate profeţii, care făcute cu sute şi mii de ani înainte de împlinirea lor, au vestit lumii în mod precis, momente din viaţa Mântuitorului, sunt următoarele:


1. Profeţia lui Iacob.

Iacob, părintele celor 12 neamuri ale lui Israel, între care s-a împărţit Canaanul sau ţara evreiască, după întoarcerea lor din Egipt, când era pe patul de moarte, a chemat la sine pe Iuda, fiul său mai mare şi binecuvântându-l îi spuse:

„Nu va lipsi domn din Iuda, până nu va veni Împăciuitorul, Căruia se vor supune toate neamurile." (Facere 49,10)

Mântuitorul e numit, aşadar, Împăciuitorul, adică Acela care va împăca pe om cu Dumnezeu.


2. Profeţia lui Moise.

Moise, cel ales de Dumnezeu ca să conducă pe poporul iudeu la întoarcerea din Egipt, profeţeşte poporului venirea Mântuitorului astfel:

„Prooroc din mijlocul tău şi din fraţii tăi, asemenea mie, îţi va ridica ţie Domnul tău, pe Acela să-L ascultaţi." (Deuteronom 18, 15)


3. Regele David.

A proorocit în psalmii pe care i-a scris despre multe momente din viaţa Mântuitorului. Exemplu:

„Zis-a Domnul către mine: Tu eşti Fiul meu, Eu astăzi Te-am născut. Cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile moştenire şi marginile pământului în stăpânirea Ta". (Psalmul 11)


4. a. Profetul Isaia.
Dintre profeţii mari, cei care au prezis mai precis naşterea, minunile şi patimile Domnului nostru Iisus Hristos, încât citindu-le îţi pare a fi luat parte la ele, a fost proorocul Isaia. Cu şapte sute de ani înainte, el a profeţit că Mântuitorul Se va naşte dintr-o fecioară: „Iată fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi se va chema numele Lui Emanuel (ce se tălmăceşte: cu noi este Dumnezeu)" (Isaia 7, 14).

Tot el a profeţit şi despre minunile ce le va face Mântuitorul: „Atunci şchiopul va sări ca cerbul şi slobodă va fi limba gângavilor..." (Isaia 35, 5-6). Dar Isaia profeţeşte lămurit şi patimile Domnului: „El a fost dispreţuit ca o lepădătură a omenirii, a fost omul durerilor...", „Ca o oaie spre junghiere s-a adus şi ca un miel fără de glas, înaintea celui ce-l tunde, aşa nu şi-a deschis gura Sa" (Isaia 53).

Pentru aceasta, proorocul Isaia a fost supranumit evanghelistul Vechiului Testament.

b. Profetul Ieremia îl zugrăveşte pe Iisus ca pe păstorul turmei, pe care o va mântui.

c. Profetul Iezechiel a profeţit nu numai despre Domnul, ci şi despre sfinţii patru evanghelişti.

d. Profetul Daniel a arătat precis timpul când se va naşte Mântuitorul, cu aproape şase sute de ani înainte de venirea Acestuia.


5. Şi cei 12 profeţi mici au profeţit momente şi fapte din viaţa Lui, care s-au adeverit întocmai, fiecare la timpul său.

Osea - a profeţit chemarea Pruncului din Egipt: „Din Egipt am chemat pe Fiul Meu" (Osea 11, 1). E vorba de fuga şi întoarcerea din Egipt a Pruncului Hristos.

Ioil - vede în Mesia pe Învăţătorul dreptăţii şi prooroceşte despre pogorârea Sfântului Duh, fapt împlinit în ziua Cincizecimii. (Ioil 3,1)

Iona - simbol mesianic al morţii şi învierii lui Hristos, prin vieţuirea de trei zile în pântecele chitului.

Miheia - arată că Mântuitorul se va naşte în Betleemul Iudeii şi că obârşia Lui este din început, din zilele veşniciei. (Miheia 4, 2-4)

Zaharia - despre intrarea Domnului în Ierusalim de Florii, ca un împărat smerit şi călare pe asin. (Zaharia 9,9) şi despre Iisus ca Păstorul cel bun, Care a fost vândut cu treizeci de arginţi. (Zaharia 12,10)

Maleahi - despre instituirea jertfei noi (Euharistia) şi despre venirea Înaintemergătorului lui Mesia.


Împlinirea profeţiilor mesianice se vede ca într-o oglindă în Noul Testament.

 

 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

 Fișe pentru elevi, părinți, profesori
         Mirela Șova
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article