Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Rugaciuni la ganduri nestavilite

Rugăciuni la gânduri nestăvilite

 

 

Rugăciune pentru a scăpa de păcatul osândirii aproapelui:


"Doamne, mântuieşte-l şi miluieşte-l pe ... (numele celui pe care, din păcate,

l-am osândit cumva) şi pentru rugăciunile lui miluieşte-mă şi pe mine, păcătosul".

 

 

Rugăciune împotriva gândurilor rele:


"Doamne, pentru rugăciunile părintelui meu duhovnic ... (numele), izbăveşte-mă de gândurile cele rele".

 

 

Rugăciunea Sfântului Simeon din Muntele Minunat:

 

"Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Cuvântul lui Dumnezeu Cel fără de moarte, ziditorul și ocârmuitorul întregii făpturi, Fiule, Unul-Născut, Care ai strălucit fără de ani din Tatăl și Același, neschimbat și neamestecat, precum știi Te-ai întrupat din Preasfânta Fecioară Maria, ca să izbăvești din robia vrăjmașului pe cei pe care i-ai zidit, Cel ce nu Te-ai despărțit de Tatăl și ai petrecut împreună cu noi, netrebnicii, Lumina nepătimirii, Stricătorul întunericului necunoștinței, Strălucirea celor treze, Bucuria ortodocșilor, Dulceața îngerilor și a sufletelor, Cel ce ești Frumusețea și Dulceața fără de săturare, Cel ce ești poftit și dorit, Bogăția cea covârșitoare a minții celei curate care Te caută pe Tine, Cel din fire preabun, preaîndurat și preamilostiv, alungă de la mine, ticălosul, gândurile celor ce mă supără pe mine. Că Tu, cunoscătorule de inimi, Cel ce vezi cele ascunse ale mele, știi că sunt fără voia mea.

 

Iartă-mi-le, Stăpâne al tuturor, și să nu-mi fie obișnuință spre păcat, ci milostiv făcându-Te mie, trimite din scaunul cel sfânt al slavei Tale darul Tău care să acopere neputința mea, a robului Tău celui netrebnic. Înțelepțește-mă și voi învăța poruncile Tale, ca să fiu viu. Vindecă rănile sufletului meu, și luminează ochii cugetului meu, ca să înțeleg totdeauna iconomia care s-a făcut pentru mine. Și ce voi zice Ție, mai înainte cunoscătorule, Cel ce încerci inimile și rărunchii oamenilor? Tu știi că inima mea însetează de Tine ca un pământ uscat, deci, Stăpâne preabune, trimite-mi darul Tău, ca să sature foamea și să adape setea mea. Că după Tine doresc și însetez, Lumina adevărului și Dătătorul mântuirii.

 

Pică, Doamne, o picătură a milei Tale, ca să se aprindă ca o văpaie inima mea și să mistuiască mărăcinii și ciulinii din ea, gândurile cele rele. Iar mintea mea să se facă ca o roabă dorind și căutându-Te numai pe Tine, Mântuitorul lumii. Izbăvește-mă, Doamne, de toți vrăjmașii cei nevăzuți care vânează sufletul meu și-mi dăruiește ca cealaltă vreme a vieții mele să o petrec întru curăție și răbdare, bineplăcând Ție, și după mulțimea îndurărilor Tale dăruiește-mi iertare greșelilor mele celor din fiecare zi.

Așa, Stăpâne preabune, ascultă rugăciunea mea și-mi dăruiește cererile inimii mele, ca să mă fac biserică a darului Tău. Și locuind el în mine, să-mi strângă cugetul meu ca un frâu, ca nu cumva, rătăcind, să greșesc Ție și să fiu scos afară din lumina Ta. Că Ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă, mulțumire și închinăciune înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte, și Preasfântului și Bunului și de Viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin."


 

Selecţie:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article