Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Sfantul Iustin Popovici: Sunt o caprioara, cu instinctul iubirii

Sfantul Iustin Popovici: Sunt o caprioara, cu instinctul iubirii

Sfântul Iustin Popovici: Sunt o căprioară, cu instinctul iubirii

 

Sunt o căprioară. Dar cum? Nu ştiu. Văd, dar nu pricep cum văd. Trăiesc, dar nu înţeleg ce este iubirea. Mă chinuiesc, dar cu niciun chip nu pricep cum răsare, creşte şi se pârguieşte înlăuntrul meu chinul acesta. Îndeobşte pricep foarte puţin din ceea ce este înlăuntrul şi împrejurul meu. Şi viaţa, şi iubirea, şi suferinţa, acestea toate sunt mai largi, mai necuprinse şi mai adânci decât cunoştinţa şi priceperea şi înţelegerea mea. Cineva m-a aruncat în lumea aceasta şi a turnat puţină înţelegere în fiinţa mea. De aceea şi pricep atât de puţin din lumea din afara şi dinlăuntrul meu. Tot ce este minunat şi necuprins în lume mă ţintuieşte cu privirea din lăuntrul fiecărei zidiri şi de aceea sunt înfricoşat. Iar ochii mei cei largi, au oare de aceea sunt atât de cuprinzători, pentru a înţelege cele de neînţeles, pentru a cuprinde cele necuprinse, pentru a simţi cele cu neputinţă de simţit?

Laolaltă cu tristețea, Cineva a turnat înlăuntrul meu ceva care m-a făcut nemuritoare şi veşnică, ceva mai înalt decât simţirea şi mai tare decât cugetarea, ceva la fel de trainic ca nemurirea şi la fel de înalt ca veşnicia. Iar acesta este instinctul iubirii, în el se află ceva atotputernic şi nebiruit care îmi străbate toate simţirile, toate gândurile şi pune stăpânire peste toată fiinţa mea. Iar fiinţa mea este asemenea unui mic ostrov, împrejurul căruia se întinde, se deschide şi sclipeşte această taină a sufletului meu: iubirea. Oriîncotro m-aş întoarce înlăuntrul fiinţei mele, dau cu ochii de ea. Este ceva atotprezent întru mine, dar totodată de-a pururi prezent. În lăuntrul meu, “a fi” înseamnă “a iubi”. Prin iubire sunt ceea ce sunt. Pentru mine “a fi”, “a exista” este deopotrivă cu “a plăcea”, “a iubi”. A existat vreodată cu adevărat vreo făptură lipsită de iubire? Inima mea de căprioară nu cunoaşte vreo astfel de făptură. (...)

O căprioară albă din vremurile străvechi mi-a spus că El, Cel Preablând şi Atotmilostiv, a străbătut pământul şi l-a preschimbat iarăşi în rai. Oriunde Se oprea El, se ivea raiul. Dintr-Însul se revărsau către toate făpturile şi toată zidirea nemăsurata bunătate, iubirea şi îndurarea, mila, blândeţea şi înţelepciunea. El a păşit pe pământ şi a pogorât cerurile pe pământ. L-au numit Iisus. O, întru El am văzut că omul poate fi minunat şi neasemuit de frumos numai când este fără de păcat. El a împărtăşit durerea noastră şi a plâns împreună cu noi pentru răutăţile pe care oamenii le-au săvârşit împotriva noastră. A luptat de partea noastră împotriva acelor făptuiri omeneşti: păcatul, răutatea şi moartea. El a iubit cu blândeţe şi îndurare toate făpturile. Le-a strâns la piept cu dor dumnezeiesc şi le-a apărat de păcatul, de răutatea şi de moartea zămislită de oameni. El a fost şi a rămas în veci Dumnezeul nostru, Dumnezeul făpturilor îndurerate şi întristate, de la cea mai mică până la cea mai mare.

Doar oamenii cei asemenea Lui ne sunt dragi. Ei sunt rudenia şi nemurirea şi iubirea noastră. Sufletul acestor oameni este plămădit din bunătatea, din milostivirea, din iubirea, îndurarea, blândeţea, dreptatea şi înţelepciunea Lui. Înţelepciunea lor este dumnezeiesc de înţeleaptă, dumnezeiesc de bună, dumnezeiesc de smerită, dumnezeiesc de îndurată. Ei se asemuiesc cu sfinţii şi luminaţii îngeri. Pentru că o mare înţelepciune împreunată cu o mare bunătate ia chip de înger.

Drept aceea, toată iubirea noastră se revarsă năvalnic către Preablândul, Preabunul, Preamilostivul şi Înduratul Iisus. El este Dumnezeul nostru, Veşnicia şi Viaţa noastră cea fără de moarte.

 

(Extras din „Lupta Pentru Credință și alte scrieri ale Sfântului Nicolae Velimirovici și ale Sfântului Iustin Popovici”, Editura Egumenița, Editura Cartea Ortodoxă, Galați, 2011)

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article