Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Icoana Maicii Domnului Cucuzelita (Koukouzelissa)

Icoana Maicii Domnului Cucuzelița (Koukouzelissa)

Icoana Maicii Domnului Cucuzelița (Koukouzelissa)

Icoana Maicii Domnului „Cucuzelița” (Koukouzelissa)

(sărbătorită în data de 1 octombrie și a zecea vineri după Sfintele Paști)

 

Această Sfântă Icoană a Maicii Domnului este cunoscută în legătură cu Sfântul Atanasie Athonitul (ctitor al Marii Lavre din Muntele Athos), cu Sfântul Ioan Cucuzel (protopsalt imperial), cu Sfântul Grigorie monahul (cântăreț bisericesc) și cu Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu (ctitorul paraclisului din Marea Lavră, unde se află icoana).

Sfântul Ioan Cucuzel (Koukouzelis), originar din Dirrachia (Bulgaria), a fost orfan din copilărie, înzestrat cu o voce deosebită, ca și cum ar fi fost îngerească. După urmarea cursurilor școlii de protopsalți din Constantinopol, a devenit cântăreț (protopsalt imperial) la curtea împăratului Ioan Comnenos (1118-1143), dar nu agrea obiceiurile de acolo. A primit porecla „cucuzel”, care se traduce „fasole și mazăre” de la faptul că mânca fasole și mazăre, în locul bunătăților de lux.

Cu binecuvântarea unui egumen bătrân de la Muntele Athos, sfântul a părăsit curtea și s-a călugărit la Athos, deși împăratul a fost foarte întristat de pierdere. A primit ascultarea de a păzi o turmă de capre, pe care le îngrijea în singurătate și cărora le cânta. Animalele îl ascultau, adunându-se în jurul lui îmblânzite. El nu și-a dezvăluit darul vocii sale fraților, dar a fost auzit întâmplător de un pustnic athonit cântând în sălbăticie și așa a aflat egumenul.

Sfântul Ioan a fost chemat să cânte la mănăstire (Marea Lavră) în zilele de duminică și de sărbătoare, iar în rest să rămână în pustietate, cu caprele. Într-o zi din Postul Mare, după ce a cântat Imnul Acatist în fața unei icoane a Maicii Domnului, sfântul a ațipit în biserică și i s-a arătat Fecioara Maria, spunându-i: „Bucură-te, Ioan, și nu înceta să cânți. Pentru aceasta, nu te voi părăsi.” Apoi, i-a pus în mână lui Ioan o monedă de aur și a dispărut. După viziune, Ioan s-a trezit cu moneda în mână, iar atât icoana, cât și moneda primită de la icoană, au săvârșit ulterior multe minuni. Una dintre ele a fost chiar vindecarea Sfântului Ioan Cucuzel de o gravă afecțiune a picioarelor, datorată statului prelungit în picioare la slujbe. Ioan s-a dedicat ascezei stricte și cântărilor bisericești, ajungând profesor, teoretician de muzică psaltică și compozitor. El a prelucrat și a compus cântări religioase, tropare, condace și imne. La unele dintre ele a utilizat texte deja în uz, la altele a compus texte și melodii originale. S-au păstrat manuscrise legate de acest efort al său.

El și-a cunoscut dinainte ceasul morții și este cinstit drept patron al cântăreților bisericești, cu dată de pomenire la 1 octombrie.

În amintirea Sfântului Ioan, icoana a primit numele de „Cucuzelița” (Koukouzelissa), fiind situată în Lavra Sfântului Atanasie Athonitul. Ea este sărbătorită la data de 1 octombrie și în a zecea vineri după Sfintele Paști.

 

O a doua arătare a Maicii Domnului Cucuzelița s-a făcut înaintea Sfântului Grigorie monahul care, ca şi Sfântul Ioan Cucuzel, era cântăreț bisericesc. Despre ea pomenește Sfântul Nicolae Velimirovici în „Proloagele de la Ohrida”, vol. II, p. 435. Patriarhul Kallistos hotărâse ca la Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, să se cânte în cinstea Maicii Domnului „De tine se bucură…”, în loc de obişnuita cântare „Cuvine-se cu adevărat…”. Dar succesorul său, Patriarhul Pilotei, a anulat hotărârea înaintaşului lui şi a poruncit să se cânte „Cuvine-se cu adevărat”, ca la toate Sfintele Liturghii de peste an, ca fiind o cântare mai scurtă.

Cu toate acestea, la vecernia Botezului Domnului, de faţă fiind Patriarhul Grigorie al Alexandriei, Sfântul Grigorie a cântat după vechea rânduială, „De tine se bucură...”. Îndată după aceasta, Cea Sfântă şi Preacurată i s-a arătat lui şi, precum odinioară Sfântului Ioan Cucuzel, i-a dăruit şi lui un galben de aur, şi i-a zis: „Recunoscătoare îţi sunt pentru cântarea ce aduci cinstirii mele”. De la această slăvită minune s-a instituit ca totdeauna la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare să se cânte în cinstea Maicii Domnului cântarea „De tine se bucură...”.

 

Marea Lavră este prima mare mănăstire zidită în Sfântul Munte Athos, fiind întemeiată în jurul anului 963, prin nevoința Sfântului Atanasie Athonitul din Trapezunt, cu ajutoare bănești date de împărații bizantini Nichifor Focas (963-959) și Ioan Tzimikes (969-973). Mănăstirea a fost închinată Bunei Vestiri, însă după adormirea Sfântului Atanasie, mănăstirea a luat drept hram adormirea Cuviosului, care se prăznuiește în data de 5 iulie. În această mănăstire a trăit cel mai cunoscut imnograf bizantin, Sfântul Ioan Cucuzel. Icoana Cucuzelița se află în prezent în paraclisul mănăstirii Marea Lavră, ridicat în anul 1713 de către domnitorul Constantin Brâncoveanu, special pentru adăpostirea icoanei.

 

Rugăciune la icoana Maicii Domnului Cucuzeliţa

 

O, Icoană a laudelor îngereşti, vârful cel neatins al dorului dumnezeiesc, poarta cerească a luminii, dulcele canon al melozilor, cununa slavei imnografilor, măsura neajunsă a vredniciei, cortul cel înţelegător al tainelor dumnezeieşti, hotarul cel netrecut al desăvârşirii, cartea cea cu slove de aur a Înţelepciunii, comoara darurilor duhovniceşti, adâncul cel nemăsurat al milostivirii, trâmbiţa vestitoare a tainelor Treimii, veselia negrăită a iubitorilor de nevoinţă, floarea cea plină de miresmele virtuţilor, muntele cel preaînalt întru care se ascund comorile tuturor darurilor duhului, izvorul cel dulce curgător al tainelor cereşti, uşa pocăinţei celor deznădăjduiţi, cum te vom numi pe tine, stăpână, cea de a cărei laudă se înspăimântă şi cetele îngereşti, iar peste glasurile oamenilor se aşterne tăcerea. Cu adevărat, întru tine se ascund toate măririle dumnezeieşti, căci covârşeşti toate cu frumuseţea fecioriei tale şi faci să se cutremure inimile cele smerite înaintea luminii tale celei mai presus de cuget.

Auzit-a Cuviosul Ioan Cucuzel prea dulcele Tău glas, căci nu ți-ai întors auzul inimii, Stăpână, de la cel ce îşi luase ca acoperământ smerenia şi se nevoia în sfântă mănăstirea ta să-ți aducă strălucirile laudelor dumnezeieşti cu glasul său cel îngeresc. O monedă de aur ai pus în mâna smeritului lucrător, ca mulţumire pentru nevoinţa sa şi dat-ai lui legământul făgăduinţei că nu îl vei părăsi niciodată. Pentru aceasta, şi boala picioarelor acestuia ai vindecat, ca mai cu osârdie să alerge cu gândul pe pajiştea laudelor îngereşti şi din adâncul sufletului să-ţi cânte ţie cu mulţumire cântări vrednice de frumuseţea sfinţeniei Tale prea alese.

Iată, eu mă aflu cu totul nepriceput în lucrarea laudelor, ba încă şi povara păcatelor mari port prin deşertăciunea acestei lumi şi mă tem de tăierea de la legătura milei dumnezeieşti. Deci, înaintea icoanei tale cad, Prefericită, şi te rog: Îmblânzeşte mânia cea dreaptă a Ziditorului Meu şi cu ploile rugăciunilor tale şterge păcatele mele însemnate în zapisul judecăţii. Alungă tulburarea gândurilor rele din inima mea şi dăruieşte auzului acesteia dulceaţa curgerii laudelor din izvorul înţelepciunii dumnezeieşti sădit în grădina minţii mele.

Carte nescrisă de mână omenească a imnografilor eşti, Prealăudată, ceea ce insufli celor de tine aleşi gândurile cele luminate ale înţelepciunii celei de sus. Deci, cu mâna ta, smulge spinii patimilor din mintea mea şi aruncă în pământul inimii mele seminţele cuvintelor cereşti, ca să ajung la plinirea vremii a culege din livada inimii roadele laudelor îngereşti, pe care să ţi le aduc la prinos de mulţumire.

Cu razele rugăciunilor tale păzeşti lavra ta de toate săgeţile vrăjmaşilor şi eşti rugătoare neadormită înaintea tronului ceresc pentru monahii ce bine se nevoiesc în casa ta. Dar nu ne uita nici pe noi, cei ce înotăm în marea acestei vieţi, ci întinde mână de ajutor, ca să ajungem la limanul laudelor cereşti.

Păzeşte muntele tău cel sfânt de toată tulburarea lumească şi pe muntele inimilor noastre zideşte scara rugăciunii, ca mergând din treaptă în treaptă să ajungem la înălţimea doririlor dumnezeieşti, împletindu-ţi ţie cântări de laudă şi aducând neîncetată mulţumire şi slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Căruia I Se cuvine toată închinăciunea în vecii vecilor. Amin.

 

Site-uri consultate:

https://oca.org

https://doxologia.ro/

https://www.crestinortodox.ro

 

Precizare: Astăzi, 5 iulie 2019, coincide sărbătorirea anuală a Sfântului Atanasie Athonitul cu a zecea vineri după Sfintele Paști, când e a doua sărbătorire a Icoanei Cucuzelița.

Slavă întru cei de Sus lui Dumnezeu!

 

Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article