Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Iubitul meu vrajmas, pur si simplu te iubesc

Iubitul meu vrăjmaș, pur și simplu te iubesc

(poem ortodox despre adevărata iubire)

 

Conversație a unui fiu duhovnicesc cu un părinte de la Muntele Athos, despre iubirea de vrăjmași:

 

Dragostea pentru vrăjmași spune acestea:

„Te iubesc așa cum ești.

Când tu mă rănești, eu pur și simplu te iubesc.

Când îmi frângi sufletul,

Sunt abia la începutul iubirii pentru tine.

Când îmi rănești inima, te înconjor cu smerenia dragostei mele.

Când mă urăști, mă rog ca dragostea mea să răsară precum soarele de iulie.

Când mă părăsești, te iubesc ca luna plină care își arată lumina în strălucirea

cerului nopții – lumină ce vine de la Soarele Atotputernic.

Când furi de la mine, dragostea mea te îmbogățește.

Când mă blestemi, dragostea mea te binecuvintează.

Dacă ești dușmanul meu, eu sunt cel mai bun prieten al tău.

Când mă minți, dragostea mea îți spune numai adevărul.

Iubirea mea este mai presus de prietenie și izvorăște din Dumnezeu.

Cea mai mare dragoste nu are prieteni sau dușmani, în sensul obișnuit:

Are doar frați – fratele meu este viața mea, spune Sfântul Siluan.

Te iubesc, fratele meu, mai ales dacă ești dușmanul meu.

Mă rog pentru tine când nu poți face nimic, decât să te gândești la mine cu ură.

Când mă provoci, Îi cer Domnului nostru să te binecuvinteze îndată.

Dă-mi toată ura ta, îți voi da toată dragostea mea.

Dă-mi o palmă, îți voi da o mână.

Insultă-mă, eu îți voi da un surâs blând.

Dă-mi o lovitură, îți voi da o ceașcă de ceai cald.

Dă-mi ce ai mai rău, îți voi da ce am mai bun.

Dragostea de vrăjmași îmi topește mânia și ura.

Dragostea de vrăjmași este întotdeauna iubire de sine.

Dragostea de vrăjmași este nucleul iubirii de sine.

Iubirea de sine este opusul egoismului individualist.

Fără harul lui Dumnezeu nu sunt nimic: doar amărăciune și lacrimi, lut nedemn.

Iubirea de sine are pe piscul cel mai înalt dragostea de dușmani.

Iubirea mea față de dușmani este ca un val de tsunami. Un tsunami de iubire.

Iubirea mea față de dușmani este ca o bombă anti-atomică de dragoste.

Persoana iubește din toți porii.

Dragostea mea față de dușmanii mei este ca un uragan de iubire.

Dragostea mea pentru vrăjmașii mei este ca un torent de lavă fierbinte. Un torent de iubire pură.

Dragostea mea de vrăjmașii mei este ca o îmbrățișare tandră.

Dragostea mea de vrăjmașii mei este ca un vânt ușor, călduț, care îți mângâie urechile.

Dragostea mea față de vrăjmașii mei este ca o mică picătură de apă fierbinte în mijlocul unui ocean înghețat.

Dragostea mea pentru dușmanii mei este ca o rază subțire de lumină – mai mică decât firul de păr – care pătrunde prin zidul enorm de plumb care ne înconjoară.

Iubitul meu dușman, tu ești cel mai bun prieten al meu. Nu pot decât să te iubesc veșnic. Mereu, în vecii vecilor. Așa vorbește iubirea de vrăjmași.

Sunt cel mai rău dintre oamenii din lume. Nu există un alt dușman în întreaga lume, în afară de mine. Din acest punct, cel mai de jos, te iubesc.

Ura ta mă așează pe cruce. Eu mor în iubire. În fiecare zi mor de mai multe ori.

Iubirea mea se răstignește întotdeauna pe cruce, pentru dușmanul meu. Pe cruce este la apogeu.

Îți poți iubi dușmanul, pur și simplu?

Te poți urca pe cruce pentru el?

Poți să te rogi pentru dușmanul tău?

 

 

„My beloved enemy, I just love you”

(An orthodox poem about true love)

 

I was listening once, unobserved, the talking of one Holy Elder, in Mount Athos, with his spiritual son, about how love for our enemies caracteristics are:

 

The Love for our enemies speaks like this:

„I love you as you are.

When you do hurt me, I just love you.

When you tear my soul apart,

I am just in the beginning of my love for you.

When you wound my heart, I surround you with my humility of love.

When you hate me, I pray that my love comes out as the July Sun.

When you leave me, I love you as the Full Moon humbly shows its light in the clear night sky – the light that comes from the All Mighty Sun.

When you steal from me, my love enriches you.

When you curse me, my love blesses you.

When you are my enemy, I am your best friend.

When you lie to me, my love is always telling you the whole truth

My love is above friendship and it comes from God.

Highest love has no friends or enemies in the usual meaning:

It has just brothers: My brother is my life, Saint Silouan says.

I love you, my brother, especially when you are my enemy.

I pray for you when you cannot do anything but think at me with hate.

When you trigger me, I ask Our Lord to bless you instantly.

Give me all your hate, I will give you all my love.

Give me a slap, I will give you a hand.

Give me an insult, I will give you a kind smile.

Give me a shoot, I will give you a warm cup of tea.

Give me your worse, I will give you my best.

Love for enemies melts down my anger and hate.

Love for enemies is always personal love.

Love for enemies is the core of personal love

Personal love is the opposite of individualistic selfishness.

Without God’s grace I am nothing: just bitterness and tears, simply unworthy ground.

Personal love is at it’s highest peak in its love for enemies.

My love for my enemies it’s like a tsunami wave. A tsunami of love.

My love for my enemies it’s like an anti-atomic bomb of love.

The Person loves all the atoms.

My love for my enemies it’s like a hurricane of love.

My love for my enemies is like a torrent of hot lava. A torrent of pure love.

My love for my enemies it is like a soft grasp.

My love for may enemies it is like a soft warm breeze that comforts your ears.

My love for my enemies is like a small drop of hot water in the middle of a frozen ocean.

My love for my enemies it is like a thin ray of light – smaller than hair – that penetrates the enormous lead wall that surrounds us.

My beloved enemy, you are my best friend. I can only love you forever. And ever. And ever after. This is how love for enemies speaks.

I am the worst of all people in the world. There is no other enemy in the whole world but myself. From this lowest point I do just love you. Your hate puts me on the cross. I die in love. Every day I die many times. My love allways goes on the cross for my enemy. On the cross love is at max.

Can you just love thy enemy? Can you just go on the cross for him? Can you just pray for thy enemy?”

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article